kalkulácia a nacenenie striech

Kalkulácie striech a cena : Vypracovanie dokumentácie pre cenu stavieb, manažérstvo kvality. Spracovanie stavebných rozpočtov, oceňovanie stavebných prác, príprava stavebnej výroby, Nacenenie Strechy – celková kalkulácia stavby.

ltx-parallax-layer
Kalkulácia a nacenenie strechy